Více informací

Obchodní podmínky

1. Základní pravidla nákupu

Veškerá podané objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.Při hodnotě zboží přesahující 2501,- Kč hradí poštovné naše firma,tj.bike-arena, u objednávky do 2500,- Kč Vám bude připočítáno poštovné dle ceníku přepravní služby (v závislosti na ceně a hmotnosti zásilky). Vyplněním registračního formuláře, ?i závazn? objednávky v rámci internetového obchodu bikearena.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tato data jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.


2. Nákup zboží

Zboží je ve virtuálním obchode prezentováno podle jednotlivých značek a dále podle obsahu. U každého zboží je uveden jeho název, krátký popis, popřípadně obrázek a další doplňující informace.
Ke každému zboží umístěnému na stránce je přiřazena ikona vyobrazujující nákupní vozík. Vámi zvolené zboží vložíte do svého virtuálního nákupního košíku kliknutím. S obsahem nákupního košíku lze dále manipulovat - měnit počet, velikost a barvu objednaného zboží.
Postup:
Změnu množství objednaného zboží provedete změnou čísla (Počet kusů). Pokud chcete zboží z nákupního vozíku odstranit, změte hodnotu na 0.

V případě, že u Vámi objednaného zboží došlo k situaci, že produkt momentálně není, budeme Vás neprodleně informovat a pokusíme se rešit vzniklou situaci.


3. Způsob platby a doprava zboží

Nejpoužívanějším způsobem platby je platba prostřednictvím dobírky, proto tento způsob zvolil i náš virtuální obchod. Objednávku budete hradit při předání zboží přímo v hotovosti a bude Vám doručena 2. až 3. den po dni expedice z našeho obchodu až na adresu, kterou uvedete. Zboží si mužete take vyzvednout osobně v našem obchodě a to po telefonické domluvě.


4.Záruční a pozáruční servis kol, způsob provedení garantační prohlídky:

Standartní celá kola zasíláme balíkem, kolo je seřízené, uložené v kartonové krabici a je nutné na něm provést 4 úkony:
:nasadit přední kolo do vidlice
:namontovat řidítka do představce
:nasadit sedlovku do sedlové trubky
:namontovat pedály na kliky

Garanční prohlídka
Garanční prohlídka je prováděna u jízdních kol po ujetí 250 až 350 kilometrů, nebo do 2 měsíců od zakoupení. Garanční prohlídka je u všech typů kol ZDARMA. Kolo na garanční prohlídku je po kontaktu s prodejcem zasláno na adresu prodejce (náklady na dopravu a dopravu zboží zajistí prodejce) a po prohlídce zasláno do 5ti praconích dnů zpět na adresu zákazníka (náklady na dopravu a dopravu zboží zajistí prodejce).

Servisní prohlídka
Servisní prohlídka by měla být prováděna u jízdních kol po ujetí každých 500 kilometrů. Kolo na servisní prohlídku je po kontaktu s prodejcem zasláno na adresu prodejce (náklady na dopravu a dopravu zboží zajistí zákazník) a po prohlídce zasláno do 5ti praconích dní zpět na adresu zákazníka (náklady na dopravu hradí zákazník)

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícumu případné zjištěné vady.
Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem, nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
Kupující má také možnost zboží reklamovat osobně, v pracovní dny od 9:00 do 17:30 Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě prodávající vracené vadné zboží jej vrátil kompletně tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně zavazn?mi právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborního používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


5. Záruka vrácení peněz

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě od 1. 1. 2014

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Je dobré vědět

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budeme mít  s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. . Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

 

Doručovací adresa pro zasílání vráceného zboží:

Bike-Arena
Husova 660
26101 Příbram
Tel.: 601363626; 318623537

 

6. Služba Ověřeno zákazníky

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
 • Náklady na přepravu zboží zpět k prodejci nehradíme.

 

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet nebo adresuDůležité upozornění
Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.

Firma Bike-Arena provozující tento virtuální obchod bikearena.cz nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s nákupním a reklamačním řádem.

Provozovatel:
Bike-Arena
Husova 660
Příbram 
26101

IČO:65598326

DIČ: CZ7210271134

tel: 601363626; 318623537

www.bike-arena.cz, info@bikearena.cz